Tất cả MỨC GIÁ
Trên 15 triệu
Từ 12 - 15 triệu
Từ 10 - 12 triệu
Từ 8 - 10 triệu
Dưới 8 triệu
Tất cả HÃNG SẢN XUẤT
Dell
Tất cả CPU
Core i3
Tất cả Ổ cứng
500GB
256GB
Tất cả Nhu cầu sử dụng
Doanh nhân