Thông tin thanh toán

Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH TM – DV TIN HỌC THÚC KHƯƠNG
Số tài khoản : 060190854712 Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh trung tâm - PGD CMT8

Số tài khoản : 13262559 Ngân hàng ACB - Sở giao dịch Tp. Hồ Chí Minh
============================================
Tên tài khoản: NGUYỄN VỊ THÚC

Vietcombank (CN Bến Thành)
Số tài khoản: 0331 0038 22428

ACB (Sở Giao Dịch TP. HCM)
Số tài khoản: 1098 1289

Sacombank
Số tài khoản: 0600 7586 9374

Eximbank
Số tài khoản: 2109 1515 1077 800

Techcombank
Số tài khoản: 1402 0041 3440 11