Tất cả MỨC GIÁ
Trên 15 triệu
Từ 12 - 15 triệu
Từ 10 - 12 triệu
Từ 8 - 10 triệu
Dưới 8 triệu
Tất cả HÃNG SẢN XUẤT
Dell
Tất cả CPU
Core i7
Tất cả Ổ cứng
2TB
Tất cả Màn hình
Trên 15 inch
Tất cả Nhu cầu sử dụng
Học tập - văn phòng
Doanh nhân